Το Κ.Ε.Γ. έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων. Εξεταστικά κέντρα έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια και Νότια Αφρική, στην Ασία και στην Αυστραλία.

  • Δείτε σε πίνακα τα εξεταστικά κέντρα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας σε όλον τον κόσμο.

 


Τελευταία ανανέωση: 09/01/2020 11:38