Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, Μαΐου 2025
Το Κέντρο Ελληνικής ΓΛώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2025. Επιπλέον, γνωστοποιεί τις ημερομηνίες της εξεταστικής του Οκτωβρίου 2024 οι οποίες θα διενεργηθούν, μόνο στα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, για τα επίπεδα A2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς και Β1.

Επίπεδα ελληνομάθειας

ΕΠΙΠΕΔΑ

Α1 - Στοιχειώδης Γνώση

Για παιδιά 8-12 ετών

Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τον εαυτό του, για τους φίλους και συμμαθητές του... Μάθετε περισσότερα

Για εφήβους και ενηλίκους

Ο ενήλικας υποψήφιος για το επίπεδο Α1 αναμένεται να διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο... Μάθετε περισσότερα

Α2 - Βασική Γνώση

Σ’ αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.
Μάθετε περισσότερα

Β1 - Μέτρια Γνώση

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών για τις οποίες η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερή, προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οι ομιλητές δημιουργούν και διατηρούν κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές. Σε καταστάσεις έμμεσης επικοινωνίας, οι ομιλητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν την ουσία και ορισμένες λεπτομέρειες ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου.
Μάθετε περισσότερα

Β2 - Καλή Γνώση

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, έτσι ώστε η επικοινωνία του με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις κύριες ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα, αλλά και αφηρημένα θέματα και να χειρίζεται, επίσης, πιο τεχνικά θέματα που ανήκουν στην περιοχή της ειδίκευσής του. Πρέπει να παράγει λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγεί μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών.
Μάθετε περισσότερα

Γ1 - Πολύ Καλή Γνώση

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να εμπλακεί, είτε ως επισκέπτης είτε ως προσωρινός κάτοικος στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας (ελληνικές κοινότητες σε άλλες χώρες) ή ακόμη αν συναντά στη δική του χώρα επισκέπτες ή προσωρινούς αλλά και μόνιμους κατοίκους που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.
Μάθετε περισσότερα

Γ2 - Άριστη Γνώση

Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές ανάγκες οποιασδήποτε περίστασης, είτε πρόκειται για ακρόαση όπου υπάρχουν παρεμβολές, παραποιήσεις, θόρυβοι του περιβάλλοντος ακόμα και ιδιάζουσα προφορά των (συν)ομιλητών, είτε πρόκειται για κατανόηση κακής εκτύπωσης ή δύσκολου γραφικού χαρακτήρα. Συνεπώς, αναμένεται να μπορεί να κατανοεί με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της καθομιλουμένης, αστείων και πολιτισμικών αναφορών. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χειρίζεται όλες τις πηγές πληροφοριών, προφορικές ή γραπτές, με άνεση και αξιοπιστία, έτσι ώστε να κάνει περιλήψεις ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές, δημιουργώντας έτσι συνεκτικές παρουσιάσεις, να χειρίζεται αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με αυθόρμητη έκφραση και μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Μάθετε περισσότερα

Νέα - Ανακοινώσεις [Περισσότερα εδώ]

 • 05 Ιούλ

  Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2025

  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2025. Επιπλέον, γνωστοποιεί τις ημερομηνίες της εξεταστικής του Οκτωβρίου 2024 οι οποίες θα διενεργηθούν, μόνο στα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, για τα επίπεδα A2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς και Β1.

 • 19 Μάρ

  Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2024 - Παράταση εγγραφών

  Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024 παρατείνεται έως και τις 29/3/2024.

 • 31 Ιαν

  Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024 - Εναρξη εγγραφών

  Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για την περίοδο Μαΐου 2024 θα πραγματοποιούνται από 1/2/2024 έως 20/3/2024.

Μάθετε για την πιστοποίηση

Χρηστικότητα του πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας είναι χρήσιμο για τις σπουδές, για επαγγελματικούς σκοπούς αλλά και για άλλους σκοπούς.
Μάθετε περισσότερα

Εξετάσεις πιστοποίησης

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διενεργούνται επίσης εξετάσεις για ειδικούς σκοπούς και για υποψηφίους ΚΕΚ. Μάθετε περισσότερα

Ο φορέας πιστοποίησης

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΝΠΙΔ του ΥΠΘΠΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Μάθετε περισσότερα