Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το Ευρωπαϊκό Portfolio γλωσσών για το Δημοτικό Σχολείο (για μαθητές 9-12 ετών) για την Ελλάδα το οποίο  χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις 3 Περιφέρειες Εξόδου» και «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις 2 Περιφέρειες Εισόδου» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.


Τελευταία ανανέωση: 13/02/2013 09:21