Το διαπολιτισμικό επιτραπέζιο παιχνίδι

Το παιχνίδι "Diversonopoly" λειτουργεί για να σπάει τον πάγο στην επικοινωνία ως ένα εργαλείο απροκατάληπτης διαπολιτισμικής επικοινωνίας και γλωσσικής εκμάθησης. Η αύξηση της πολιτισμικής ποικιλότητας στην κοινωνία μας κατέστησε ακόμα πιο σημαντική την ανάπτυξη της αντίστοιχης ικανότητας διαχείρισης πολυπολιτισμικών ομάδων μαθητών. Αντί να επικεντρώνεται στις διαφορές, το πρόγραμμα προσέδωσε έμφαση στις επωφελείς επιδράσεις της ποικιλότητας και λειτούργησε ως ένα κανάλι διαπολιτισμικής επικοινωνίας και επαφής με το Άλλο.

Το Diversonopoly υπήρξε προϊόν μιας  επιδοτούμενης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής σύμπραξης Grundtvig εφτά οργανισμών από έξι διαφορετικές χώρες σε σχέση με τη γλώσσα και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των ενήλικων μεταναστών και την αμοιβαία κατανόηση εντός της χώρας-στόχου. Τρεις διαφορετικές επιφάνειες παιχνιδιού δημιουργήθηκαν, έξι κατηγορίες ερωτήσεων σε έξι γλώσσες (Επικοινωνία, Εκπαίδευση και Εργασία, Καθημερινή Ζωή, Ελεύθερος Χρόνος, Φιλοσοφία/Στάση Ζωής και Παραδόσεις) συντάχθηκαν και μετά μειώθηκαν στον τελικό τους αριθμό (100 για κάθε σύνολο ερωτήσεων στην ελληνική εκδοχή)  μετά από διεξοδικές δοκιμές σε κάθε κράτος-μέλος της σύμπραξης.

To κοινό-στόχος του Diversonopoly αφορά σε εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες που αντιμετωπίζουν θέματα ποικιλότητας στην καθημερινή τους εργασία με διαπολιτισμικές ομάδες μαθητών. Ουσιαστικά το παιχνίδι ενισχύει ένα είδος εγκάρσιας ικανότητας που αφορά:

α. κοινωνικές δεξιότητες

β.διαπολιτισμικές δεξιότητες

γ.γλωσσικέςδεξιότητες

Η τριμερής αντίληψη του Diversonopoly θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί ως η χρήση των πολιτισμικών στοιχείων που ενυπάρχουν στη γλώσσα για την εδραίωση της επικοινωνίας με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σκοπό και από συγκεκριμένους συμμετέχοντες.

Όλο το υλικό έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολα προσβάσιμο και από το διαδίκτυο οπότε μπορούν δείγματα να μεταφορτωθούν, να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ε.Ε..

Ιστοχώρος: www.greek-language.gr/diversonopoly

Ηλεκτρονική αλληλογραφίαdiversonopoly@gmail.com

 

 

 


Τελευταία ανανέωση: 23/01/2020 14:11