Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για τα ακόλουθα επίπεδα γλωσσομάθειας

Ειδικά για τα παιδιά 8-12 ετών προσφέρονται οι εξετάσεις Α1-ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ.

 

Δείτε επίσης: Πίνακες Γραμματικής για όλα τα επίπεδα.


Τελευταία ανανέωση: 08/09/2016 11:22