Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2024 - Παράταση εγγραφών

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024 παρατείνεται έως και τις 29/3/2024.


Τελευταία ανανέωση: 19/03/2024 11:02