ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ - «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποιεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Φεβρουάριο ως Απρίλιο 2024 και θα υλοποιηθεί με μεικτή εξ αποστάσεως διδασκαλία: ασύγχρονη μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr και σύγχρονη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, ώστε οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/τές της ελληνικής που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να προσεγγίσουν το επίπεδο των φυσικών ομιλητριών/ών ανώτερης μόρφωσης (επίπεδο Γ2 – Άριστη Γνώση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • ομιλήτριες/τές της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες/οι έχουν προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας και επιθυμούν να το πιστοποιήσουν για επαγγελματικούς λόγους με τις «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας» στα επίπεδα πολύ καλής γνώσης (Γ1) και άριστης γνώσης (Γ2)
  • αλλοδαπές/ούς φοιτήτριες/τές ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Ελληνικής γλώσσας και Φιλολογίας, Θεολογίας, Μετάφρασης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ.ά.) που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνομάθειάς τους για τις ανάγκες των σπουδών τους και για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ


Τελευταία ανανέωση: 15/01/2024 10:46