Εξετάσεις ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2023 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

- Εξετάσεις ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2023 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στις 20/11/2023, μετά τις 12.00. Κάθε υποψήφιος/-ια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:

1) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου,
2) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας και
3) επίθετο υποψήφιου/-ας.

- Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων: Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/-ια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomatheia@komvos.edu.gr έως την Παρασκευή 1/12/2023. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ. Η απάντηση στο αίτημα επανεξέτασης θα σταλεί μέσα Δεκεμβρίου.

Τελευταία ανανέωση: 24/11/2023 12:13