Εξετάσεις Ελληνομάθειας περιόδου Οκτωβρίου 2023 - Έναρξη εγγραφών (επίπεδα Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς και Β1).

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι εξετάσεις θα γίνουν μόνο για τα επίπεδα Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς και Β1 και θα διενεργηθούν μόνο στα εξεταστικά κέντρα της Ελλάδας.

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς &
Β1

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 (πρωί)

Εγγραφές

Από 1 έως 15 Σεπτέβρίου 2023


Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην σελίδα "Αίτηση Συμμετοχής". Πληροφορίες στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων.


Τελευταία ανανέωση: 01/09/2023 12:51