Εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2023 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2023 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στις 28/7/2023, μετά τις 14.00. Κάθε υποψήφιος/-ια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:

1) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου
2) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας
3) επίθετο υποψήφιου/-ας

Η αποστολή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα γίνει κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023.

- Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων: Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/-ια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomatheia@komvos.edu.gr έως τις 31 Αυγούστου 2023. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ. Η απάντηση στο αίτημα επανεξέτασης θα σταλεί μέσα Σεπτεμβρίου.

Τελευταία ανανέωση: 28/07/2023 11:11