Εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2016.

Κάθε υποψήφιος/-ια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της:

  • α) τηλεφωνώντας στο εξεταστικό κέντρο όπου συμμετείχε στις εξετάσεις
  • β) μπαίνοντας στην ιστοσελίδα "Αποτελέσματα Εξετάσεων" και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:
    • 1) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου,
    • 2) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας και
    • 3) επίθετο υποψήφιου/-ας.

Η αποστολή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα γίνει κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου 2016.

Επανεξέταση Εξεταστικών Τετραδίων
Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/-ια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο φαξ 2313 331 502 έως τις 22 Αυγούστου 2016. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.


Τελευταία ανανέωση: 18/07/2016 11:39