Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2023 - Παράταση εγγραφών

H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2023 παρατείνεται έως και τις 27/3/2023.


Τελευταία ανανέωση: 15/03/2023 12:11