Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2023

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2023.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2023.


Examination for the Certificate of Attainment in Modern Greek in May 2023.

The Centre for the Greek Language announces the final dates of the Examination for the Certification of Attainment in Modern Greek. The Exams will be held in May 2023.


Τελευταία ανανέωση: 22/07/2022 18:38