Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2022 - Παράταση εγγραφών

H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2022 παρατείνεται έως και τις 25/3/2022.


Τελευταία ανανέωση: 18/03/2022 10:09