Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2022 - Έναρξη εγγραφών

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2022. Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2022.


Τελευταία ανανέωση: 01/02/2022 09:13