Εξετάσεις ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

- Εξετάσεις ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Κάθε υποψήφιος/-ια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της είτε α) τηλεφωνώντας στο εξεταστικό κέντρο όπου συμμετείχε στις εξετάσεις είτε β) μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:
1) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου
2) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας
3) επίθετο υποψήφιου/-ας
Η αποστολή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα γίνει κατά τα τέλη Μαρτίου 2022.

- Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων: Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/-ια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomatheia@komvos.edu.gr έως τις 21 Ιανουαρίου 2021. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.

Τελευταία ανανέωση: 20/12/2021 14:41