Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2022

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2022.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2022.


Examination for the Certificate of Attainment in Modern Greek in May 2022.

The Centre for the Greek Language announces the final dates of the Examination for the Certification of Attainment in Modern Greek. The Exams will be held in May 2022.


Τελευταία ανανέωση: 25/10/2021 10:46