Αναβολή εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας περιόδου Μαΐου 2021

Η συνεχιζόμενη κρίσιμη κατάσταση, η αβέβαιη εξέλιξη του τρίτου κύματος της πανδημίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο και η δηλωθείσα αδυναμία διενέργειας εξετάσεων σε μεγάλο αριθμό εξεταστικών κέντρων για δεύτερη συνεχή χρονιά επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό του αρχικού προγραμματισμού μας και μετάθεση των εξετάσεων του Μαΐου 2021.

Η νέα εξεταστική περίοδος θα οριστεί για την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021.
Οι ακριβείς μέρες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html

Για τη νέα εξεταστική περίοδο θα υπάρξει και νέα περίοδος εγγραφών (από 1 έως 28 Ιουνίου 2021).

Σχετικά με τις εγγραφές:

  • Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταβάλει εξέταστρα, η αίτηση τους θα μεταφερθεί αυτόματα για τη νέα εξεταστική.
  • Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση, αλλά δεν έχουν καταβάλει εξέταστρα, μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι τις 21/3/2021 ή να περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών.
  • Όσοι/Όσες δεν έχουν υποβάλει αίτηση, θα περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών (από 1 έως 28 Ιουνίου 2021), οπότε θα είναι ενεργή και η πλατφόρμα των εγγραφών, https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html.

May 2021 Greek Language Exams Postponed

Due to the ongoing critical situation and the uncertain unfolding of the third wave of the coronavirus pandemic, both in Greece and around the world, and because an ever increasing number of exam centers are raising concerns about their ability to hold the exams for a second consecutive year,
it is imperative that the Centre for the Greek Language (CGL) reevaluate its initial exam schedule, and postpone the May 2021 exams.

The exams will be held in the 1st week of October 2021.
The exact dates will be announced on the website of the Department for Greek Language Certification, https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html.

There will also be a new registration period for the October exams (1 to 28 June 2021).

Regarding the registration:

  • Candidates who have applied and paid the exam fees, their application will be automatically transferred and will be valid for the new exam period which is yet to be announced.
  • Candidates who have applied, but have not yet paid the exam fees, should either complete their registration until 21 March 2021 or wait and reapply in the new registration period (1 to 28 June 2021).
  • Candidates who have not yet applied, should wait and apply in the new registration period (1 to 28 June 2021), when the registration platform will be activated again, https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html.

Τελευταία ανανέωση: 19/03/2021 20:58