Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2021 - Έναρξη εγγραφών

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2021. Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν από 1 Φεβρουαρίου έως 21 Μαρτίου 2021.


Τελευταία ανανέωση: 04/02/2021 10:17