Αναβολή εξετάσεων Ιανουαρίου 2021

Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς που έχουν οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου 2021 αναβάλλονται καθώς, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Τεύχος B’ 89/16.01.2021, αναστέλλεται η διεξαγωγή όλων των εξετάσεων πιστοποίησης. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα εξεταστικά κέντρα για περισσότερες πληροφορίες


Τελευταία ανανέωση: 18/01/2021 14:35