Εξετάσεις ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2020 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

- Εξετάσεις ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2020 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Κάθε υποψήφιος/-ια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της είτε α) τηλεφωνώντας στο εξεταστικό κέντρο όπου συμμετείχε στις εξετάσεις είτε β) μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: 1) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου, 2) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας και 3) επίθετο υποψήφιου/-ας. Η αποστολή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα γίνει κατά τα τέλη Μαρτίου 2021.
- Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων:
Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/-ια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomatheia@komvos.edu.gr έως τις 07 Φεβρουαρίου 2021. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.

Τελευταία ανανέωση: 07/01/2021 14:32