Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2021

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2021.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 Φεβρουαρίου έως 21 Μαρτίου 2021.


Examination for the Certificate of Attainment in Modern Greek in May 2021.

The Centre for the Greek Language announces the final dates of the Examination for the Certification of Attainment in Modern Greek. The Exams will be held in May 2021.


Τελευταία ανανέωση: 30/10/2020 13:57