Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2019 - Παράταση εγγραφών

H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2019 παρατείνεται έως και τις 30/3/2019 .


Τελευταία ανανέωση: 22/03/2019 11:01