Εξετάσεις ελληνομάθειας Μαϊου 2018 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Κάθε υποψήφιος/-ια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της είτε
α) τηλεφωνώντας στο εξεταστικό κέντρο όπου συμμετείχε στις εξετάσεις είτε
β) μπαίνοντας στην ιστοσελίδα
http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html
και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:
1) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου,
2) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας και
3) επίθετο υποψήφιου/-ας.

Η αποστολή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στα εξεταστικά
κέντρα θα γίνει κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου 2018.

- Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων:
Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/-ια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της.
Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο φαξ 2313 331 502 έως τις 26 Αυγούστου 2018. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.


Τελευταία ανανέωση: 19/07/2018 17:11