Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2018 - Παράταση εγγραφών

H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 παρατείνεται έως και τις 25/3/2018 .


Τελευταία ανανέωση: 13/03/2018 09:54