Εξεταστικά κέντρα (FRANCE)

Εξεταστικό Κέντρο Πόλη Διεύθυνση Τηλέφωνο e-mail Υπεύθυνοι
133005  (CERCLE FRANCO-HELLENIQUE DE TOULOUSE)Toulouse C/O Goethe Institut 4, B15 rue Clemence Isaure, 310000033 561 400 663 0033 561 413 645 ghislaine.magoga@dbmail.com, cercle.toulouse.free.fr, kampouras.stamatios@free.fr Σταμάτιος Κάμπουρας 
233006  (LYCÉE THIERS)Marseille 5, Place du Lycée, 130010033 6 01 93 76 43, 0033 4 91 18 92 18 hatterer.joanna@gmail.com imoussikoudi@gmail.com Ιωάννα Μουσικούδη 
333007  (COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DE PARIS ET DES ENVIRONS )Paris 9, rue Mesnil, 751160033 01 47 04 67 89  marialiapi65@gmail.com  Μαρία Λιάπη 
433008  (ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE GRECQUE DE STRASBOURG )Strasbourg 7, rue de la Manufacture des Tabacs, 670000033 95 38 67 874 ecolegrecquesxb@gmail.com Χριστίνα Τσάρα 
533009  (UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR)Nice Grand Château- 28, avenue Valrose, 061030033 48 91 51 029 Catherine.HADJOPOULOU@univ-cotedazur.fr Catherine HADJOPOULOU 
633010  (ASSOCIATION "I MILIA" )Lyon 4, Quai Docteur Gailleton, 690020033 67.16.06.327 imila.lyon@gmail.com Νίκος Καλαμπαλίκης 

Πληροφορίες:
- στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων
- στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313 331540, 2313 331 542