Γεια σου, Νίκη. Ο Πέτρος είμαι.

Επίπεδο: Α1 Δεξιότητα: Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Πηγή: Κατασκευασμένος διάλογος
Επικοινωνιακή γλωσσική δραστηριότητα:

Κατανοεί βασικές πληροφορίες ενός φιλικού διαλόγου

Τι πρέπει να ξέρει και τι μπορεί να κάνει ο εξεταζόμενος:

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί προφορικά, κυρίως σε διαπροσωπικές επαφές, αλλά και σ’ αυτές στις οποίες απαιτείται η χρήση του τηλεφώνου ή των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Τύπος εξεταστικού ερωτήματος: ΚΠΛ, Ερώτημα 1 ή 3: σωστό ή πολλαπλή επιλογή
Λέξεις κλειδιά: Α1, βόλτα, εξετάσεις, καφετέρια, πλατεία, κινηματογράφος, παιδιά, εξετάσεις
Πεδίο:
Προσωπικό Επαγγελματικό
Δημόσιο Εκπαιδευτικό
Θέμα:
1. Γλώσσα
2. Εκπαίδευση
3. Ελεύθερος χρόνος, Διασκέδαση
4. Επαγγελματική ζωή
5. Καθημερινή ζωή
6. Καιρός
7. Κοινωνικοπολιτική δομή
8. Προσωπικά στοιχεία
9. Σπίτι, κατοικία, περιβάλλον
10. Σχέσεις με άλλους ανθρώπους
11. Ταξίδια
12. Τόποι
13. Φαγητό και ποτό
14. Ψώνια
15. Υγεία και σωματική φροντίδα
16. Υπηρεσίες
Είδος κειμένου:
Άρθρο Λαογραφικό
Αφήγηση Λογοτεχνικό
Βιογραφικό Ομιλία
Διαφήμιση Περιγραφικό
Δοκίμιο Συνέντευξη
Επιστολή Συνταγή
Θεατρικό Συζήτηση
Ιστορικό Άλλο
Επίπεδο ύφους:
Φιλικό Τυπικό
Ενδιάμεσο  

Κείμενο

Πέτρος: Γεια σου, Νίκη. Ο Πέτρος είμαι.
Νίκη: Α, γεια σου Πέτρο. Τι κάνεις;
Πέτρος: Μια χαρά. Σε παίρνω για να πάμε καμιά βόλτα αργότερα. Τι λες;
Νίκη: Α, ωραία. Κι εγώ θέλω να βγω λίγο. Συνέχεια διαβάζω για τις εξετάσεις… κουράστηκα πια. Πού λες να πάμε;
Πέτρος: Στη γνωστή καφετέρια στην πλατεία. Θα είναι και άλλα παιδιά από την τάξη μας εκεί.
Νίκη: Ναι; Ποιοι θα είναι;
Πέτρος: Ο Γιάννης, ο Αντρέας και η Ελπίδα.
Νίκη: Ωραία. Θα πάτε και πουθενά αλλού μετά;
Πέτρος: Ναι, λέμε να πάμε στον κινηματογράφο που είναι κοντά στην καφετέρια. Παίζει μια κωμωδία.
Νίκη: Α, δεν μπορώ να καθίσω έξω μέχρι τόσο αργά. Πρέπει να γυρίσω σπίτι για να διαβάσω.
Πέτρος: Έλα τώρα. Διαβάζεις αύριο…
Νίκη: Όχι, όχι, αδύνατον. Είμαι πολύ πίσω στο διάβασμά μου.
Πέτρος: Καλά, έλα μόνο στην καφετέρια τότε. Θα περάσω να σε πάρω γύρω στις έξι να πάμε μαζί. Εντάξει;
Νίκη: Εντάξει. Γεια.
Πέτρο: Τα λέμε. Γεια.