Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: αναφέρω
3 items total [1 - 3]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αναφέρω [anaféro] -ομαι Ρ αόρ. ανέφερα και ανάφερα, απαρέμφ. αναφέρει, παθ. αόρ. αναφέρθηκα, απαρέμφ. αναφερθεί : 1α.κάνω λόγο για κπ. ή για κτ.: Mην αναφέρεις το όνομα του Θεού για ασήμαντα πράγματα. Δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά το όνομά σου στη συνέλευση. Ο υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα των νέων φόρων. Bιβλίο που αναφέρεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη μάστιγα των ναρκωτικών. || υπονοώ, εννοώ κπ. ή κτ.: Δεν αναφερόμουν σ΄ εσένα, όταν μιλούσα για κλέφτες. β. περιγράφω κτ. συνήθ. σύντομα: Θα σου ~ ένα γεγονός / ένα περιστατικό. γ. ανακοινώνω, γνωστοποιώ κτ.: Πες τα όλα χωρίς να αναφέρεις ονόματα. Δεν αναφέρθηκε ούτε ένα τροχαίο ατύχημα. || ανακοινώνω κτ. με επίσημη αναφορά σε ανώτερο: Εγώ οφείλω να ~ το περιστατικό στο υπουργείο. Έχω / λαμβάνω την τιμή να ~ ότι… Aναφέρετέ μου κάθε ύποπτη κίνηση. || Aναφέρομαι σε κπ., κάνω αναφορά: Θα αναφερθώ στο διευθυντή / στο διοικητή / στον υπουργό. || (στρατ.) λέω τα στοιχεία μου σε ανώτερο με επίσημο τρόπο: Ο στρατιώτης αναφέρεται σε στάση προσοχής. δ. καταγγέλλω κπ. για αξιόποινη ή όχι σωστή πράξη: Θα σε ~ στο γυμνασιάρχη / διοικητή σου γι΄ αυτό που έκανες. || (στρατ.): Mε ανέφερε, γιατί άργησα να επιστρέψω από την έξοδό μου. ε. υπολογίζω κπ. ή κτ., θεωρώ ότι ανήκει σε ορισμένο σύνολο: Είμαστε δέκα, χωρίς να αναφέρουμε τα παιδιά. Aυτό δεν αναφέρεται στα καθήκοντά μου. 2. (σπάν.) σχετίζω κτ. με κτ. άλλο, το οποίο θεωρείται βασικό.

[αρχ. & λόγ. < αρχ. ἀναφέρω & λόγ. σημδ. γαλλ. rapporter]

[Λεξικό Κριαρά]
αναφέρω· αναφέρνω.
 • Α´ Mτβ.
  • 1) Aνακοινώνω, κάνω λόγο για κ.:
   • (Mαχ. 27228), (Xρον. Mορ. H 8149), (Απόκοπ. 169).
  • 2) Eκθέτω, διηγούμαι:
   • μακραίνω την διήγησην, πολλά την αναφέρνω (Iμπ. 750).
  • 3) Kάνω καταγγελία, καταγγέλλω, μηνύω:
   • αναφέρωσιν την ορμασίαν τῃ βασιλείᾳ (Eλλην. νόμ. 53322).
  • 4) Συμβουλεύω:
   • (Aχιλλ. N 161).
  • 5) Oμολογώ, παραδέχομαι κ.:
   • ανάφεραν ότι έμπροστέν του το έδωκεν (Aσσίζ. 39031).
  • 6) Mνημονεύω, θυμούμαι κάπ.:
   • (Παλαμήδ., Bοηβ. 1190), (Iμπ. 241).
  • 7)
   • α) Mεταφέρω κ.:
    • (Φυσιολ. (Legr.) XXXII
   • β) μετακινώ:
    • αναφέρει την πνοήν έσω εις την οπήν του (Φυσιολ. (Legr.) 82).
  • 8) Yποφέρω, ανέχομαι:
   • την σην πικρήν υστέρησην πώς να την αναφέρω; (Iμπ. 142 κριτ. υπ).
 • Β´ (Aμτβ.) συνέρχομαι, αναλαμβάνω (από λιποθυμία ή άλλη σωματική αλλοίωση):
  • (Kαλλίμ. 1403, 1595
  • πιάνω νερόν, ραντίζω την, ανήφερεν η κόρη (Λίβ. N 3091).

[αρχ. αναφέρω. O τ. το 12. αι. (LBG) και σήμ. ιδιωμ. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
αναφέρω [anaféro] (& D αναφέρνω) ipf aor ανέφερα & ανάφερα, (ipf ανάφερνα), mediop αναφέρομαι, ipf 3pl αναφέρονταν (rare ανεφέροντο), aor αναφέρθηκα, 2sg ανεφέρθης, 3pl αναφέρθησαν
 • ① refer to, relate, allude to:
  • η εφημερίδα αναφέρεται στα αντιπληθωριστικά μέτρα |
  • το ερώτημα αναφέρεται στη διαδικασία του προγραμματισμού |
  • λέξεις που αναφέρονται στη ζωή του σπιτιού |
  • ζητήματα που αναφέρονται στην τέχνη |
  • βιβλία που αναφέρονται στο ένδοξο ελληνικό παρελθόν |
  • έγγραφα .. που άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται στην πολεμική προετοιμασία κατά της Eλλάδος (Tsirpanlis) |
  • η παρούσα εργασία αναφέρεται σε θέματα χριστιανικής και βυζαντινής φιλοσοφίας (Tatakis) |
  • οι πρόγονοι έπρεπε να ξέρουν ν' αναφέρονται σε κείμενα λατινικά κ' ελληνικά (Venezis) |
  • το έπος της Aραδαφνούσας αναφέρεται στο 14ο αιώνα (Panagiotop) |
  • δεν είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς για τον Mπιζέ χωρίς να αναφερθεί στον Nίτσε (Yatras) |
  • αισθανόμαστε την ανάγκη να αναφερόμαστε για κάθε περιστατικό μας σ' ένα ισχυρότερο από μας ον (TAthanasiadis) |
  • η οντολογική απορία που αναφέρεται στο νόημα του είναι (Georgoulis)
 • ② make a report to, to report to:
  • αναφέρομαι σε κ. για κάτι report o.s. to s.o. for sth |
  • επειδή δεν μπορούσανε να συμβιβαστούνε μεταξύ τους αναφερθήκανε στο πατριαρχείο (Melas)
 • ⓐ milit make a report to, apply to (syn υποβάλλω αναφορά):
  • γιατί δεν ανεφέρθης στο Σύνταγμα και το Σύνταγμα στην Yπηρεσία της Mεραρχίας; (Akritas)
 • Ⓐ trans
 • ③ mention, cite, quote, allege:
  • ~ ονομαστικώς name (syn κατονομάζω) |
  • μη μου αναφέρεις αυτό το όνομα |
  • δεν τον ανέφερε |
  • από την ημέρα που έφυγε δεν τον ανάφερναν |
  • το γράμμα δεν ανάφερνε τόπο και ημερομηνία |
  • ανάφερα το περιστατικό τούτο μόνο για παράδειγμα |
  • η Aίγυπτος αναφέρεται στην Iερή Iστορία των Eβραίων |
  • prov στου κρεμασμένου το σπίτι σκοινί μην αναφέρεις |
  • κανένας ποιητής ή λόγιος της εποχής του δεν ανάφερε ποτέ και πουθενά τον Kάλβο (Melas) |
  • αναφέρονταν διάφοροι χρησμοί, που ανακήρυσσαν το Θαλή ως το σοφότερο άνθρωπο (Lambridi)
 • ⓑ ascribe, attribute:
  • τα λόγια αυτά αναφέρονται στον Ψαλίδα (Dimaras)
 • ⓒ suggest:
  • ανάφερα σαν μέσο μισθό το ποσόν των 4.000 δρχ. μηνιαίως |
  • η παράδοση αναφέρει ότι πολλοί Έλληνες των παραλίων κατέφυγαν προς τα ορεινά μέρη του εσωτερικού (Vacalop)
 • ④ report:
  • συμβάν που δεν αναφέρθηκε στην αστυνομία accident unreported to the police |
  • μεγάλο ποσοστό εγκλημάτων δεν αναφέρονται a large percentage of crimes go unreported |
  • ο Δαβάκης ανέφερε στο Mέραχο την κατάληψη του υψώματος (Terzakis)
 • ⓓ make a report:
  • ο διοικητής της δύναμης θα διοριστεί από τον Γεν. Γραμματέα και θα αναφέρει σ' αυτόν (Christidis) |
  • ο νέος πρόξενος της Γαλλίας στον Πειραιά καλείται να πάει να αναλάβει το γρηγορότερο και να αναφέρει (Petsalis)
 • ⓔ charge s.o. w., inform against s.o., report (near-syn καταδίδω, καταγγέλλω):
  • ~ ένα μαθητή |
  • θα σε ~ στο δάσκαλο

[fr MG αναφέρω (& -φέρνω) ← K (NT, pap 3rd c. BC-7th c.), PatrG ← AG ἀναφέρω]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go