διακριτικά χαρακτηριστικά [distinctive features]

διακριτικά χαρακτηριστικά [distinctive features]

Βλ. >φώνημα<

 

Πεδίο

φωνολογία