αρχιφώνημα [archiphoneme]

αρχιφώνημα [archiphoneme]

Βλ. >ουδετεροποίηση - αρχιφώνημα<

 

Πεδίο

φωνολογία