επίθημα [suffix]

επίθημα [suffix]

Βλ. >μόρφημα<

 

Πεδίο

μορφολογία