κλιτικό επίθημα [inflectional suffix]

κλιτικό επίθημα [inflectional suffix]

Βλ. >μόρφημα<

 

Πεδίο

μορφολογία