χειλοδοντικό σύμφωνο [labio-dental consonant]

χειλοδοντικό σύμφωνο [labio-dental consonant]

Όρος που αναφέρεται στην ταξινόμηση των συμφώνων με βάση τον τόπο άρθρωσης . Χειλοδοντικά είναι τα εξακολουθητικά σύμφωνα που παράγονται όταν το κάτω χείλος ακουμπήσει στα επάνω δόντια. Π.χ. [f v] για την ελληνική, αλλά και για πολλές άλλες γλώσσες. Μαζί με τα διχειλικά κλειστά σύμφωνα συμπληρώνουν την κατηγορία των χειλικών συμφώνων.

M. Αραποπούλου

Πηγές

  • Κρύσταλ Ντ. 2000. Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
  • Πετρούνιας, Ευ. [1984] 1993. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. 1ος τόμ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
  • Pullum, G. K. & W. A. Ladusaw. 1996. Phonetic Symbol Guide. 2η έκδ. Σικάγο & Λονδίνο: The University of Chicago Press.

Μπορείτε να ακούσετε τους σχετικούς φθόγγους, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Πεδίο

φωνητική