φωνητικές χορδές [vocal cords]

φωνητικές χορδές [vocal cords]

Δύο μεμβράνες που βρίσκονται στον λάρυγγα και που ανάμεσά του περνάει ο αέρας, ο οποίος εξέρχεται από τους πνεύμονες κατά την αναπνοή και κατά την ομιλία. Οι δύο αυτές μεμβράνες έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν και να απομακρύνονται η μία από την άλλη. Κατά τη διάρκεια της αναπνοής οι φωνητικές χορδές παραμένουν απομακρυσμένες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όταν αρθρώνονται τα φωνήεντα και τα ηχηρά σύμφωνα , οι φωνητικές χορδές προσεγγίζουν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα να πάλλονται από τον εξερχόμενο αέρα. Αντίθετα, όταν αρθρώνονται τα άηχα σύμφωνα , οι φωνητικές χορδές είναι απομακρυσμένες, με αποτέλεσμα ο αέρας να περνάει ανάμεσά τους χωρίς να τις θέτει σε παλμική κίνηση.

Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)

 

Πεδίο

φωνητική