λειτουργική λέξη [functional word]

λειτουργική λέξη [functional word]

Βλ. >λέξη<