γραμματική λέξη [grammatical word]

γραμματική λέξη [grammatical word]

Βλ. >λέξη<