Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1958, τεύχος 2

Ελύτης Οδυσσέας, «Ο αγράμματος και η ωραία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 1-2

Ελύτης Οδυσσέας, «Η αυτοψία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 2-3

Ελύτης Οδυσσέας, «Εφτά μέρες για την αιωνιότητα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 3-4

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Γ.Θ. Βαφόπουλος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 5-8

Νικολινάκος Μιχάλης, «[Γεώργιος Θ. Βαφόπουλος]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 6

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το καλεντάρι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 8-9

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το δάπεδο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 10-11

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η ελεγεία των αδελφών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 11-13

Καρέλλη Ζωή, «Περί αμφιβολίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 14-21

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ιωνάς Νεόπουλος ή κάπως έτσι (απόσπασμα)», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 22-29

Rilke Rainer Maria, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ημέρα φθινοπώρου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 30

Werfel Franz, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Τραγούδι των νεκρών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 30-31

Trakl Georg, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Καθ' οδόν», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 31-32

Brecht Bertold, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Νυχτερινό καταφύγιο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 32

Dadelsen Jean Paul de, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ξεπερασμένο προσωρινά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 33

Benn Gottfried, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Υπουργός των εξωτερικών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 33-35

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Κάρολος Τσίζεκ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 36-39

Πετρόπουλος Ηλίας, «Κάρολος Τσίζεκ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 39-43

Τσίζεκ Κάρολος, «Το παιδί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 36

Τσίζεκ Κάρολος, «Περιστέρια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 37

Τσίζεκ Κάρολος, «Η γειτόνισσα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 38

Τσίζεκ Κάρολος, «Γυμνά στη θάλασσα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 39

Τσίζεκ Κάρολος, «Πουλί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 40

Τσίζεκ Κάρολος, «Γυναικεία μορφή», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 41

Τσίζεκ Κάρολος, «Αυτοπροσωπογραφία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 42

Τσίζεκ Κάρολος, «Σχέδιο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 42

Τσίζεκ Κάρολος, «Στάμνα στο παράθυρο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 42

Τσίζεκ Κάρολος, «Σχέδιο για εξώφυλλο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 43

Τσίζεκ Κάρολος, «Σχέδιο για εξώφυλλο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 43

Τσίζεκ Κάρολος, «Σχέδιο για εξώφυλλο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 43

Βαβούρης Σταύρος, «Παραίνεση για την Ηλέκτρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 44-46

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Ποίηση και ποιητικά θέματα του Γιώργου Σαραντάρη», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 47-53

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Υστερόγραφο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 54-55

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Μικρή νυχτερινή μουσική», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 55-59

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 59-65

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Βαλτάσαρ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 66

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Τα τρυφερά κατώφλια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 66

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Κυκλάμινα και χαμομήλια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 67

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Όλο και πιο πολύ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 67

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Σένα λατρεύω…», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 67-68

Millay Edna St. Vincent, «Τι χείλη έχουν τα χείλη μου φιλήσει», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 68

Φράγκος Βασίλης, «Σχόλιο στη θεωρητική μου προσπάθεια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 69-73

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Γιώργος Γεραλής, Αίθουσα αναμονής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 74

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Τάκης Σινόπουλος: Μεταίχμιο Β', Ελένη», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 75

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Άρης Δικταίος: Πολιτεία Β'», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 75-77

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Ελένη Βακαλό: Ημερολόγιο της ηλικίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 77

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Ζωή Καρέλλη: Ο καθρέφτης του μεσονυχτίου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 77-78

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Μίλτος Σαχτούρης: Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 78-79

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Δοκίμιο. Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης: Μορφές αγωνίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 79

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[Σημείωμα]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 79