Είστε εδώ

Ομάδα εργασίας

Σχεδιασμός πρότασης, επιστημονικά υπεύθυνος: Β. Βασιλειάδης

Προδιαγραφές, συντονισμός εργασιών: Β. Βασιλειάδης

Σάρωση περιεχομένων: Β. Κανάρη, Δ. Κιτσούλης, Α. Μανούκα, Α. Παπαγεωργίου, Ε. Στεργίου, Στ. Τσίγκου

Εισαγωγή μεταδεδομένων: Β. Κανάρη, Δ. Κιτσούλης, Α. Μανούκα, Α. Παπαγεωργίου

Επιμέλεια-διορθώσεις μεταδεδομένων: Β. Κανάρη, Δ. Κιτσούλης, Α. Μανούκα

Σύνταξη εισαγωγικών σημειωμάτων: Β. Βασιλειάδης

Τεχνική υλοποίηση-διαχείριση: Ν. Μπαρτζιώκας

© 2015 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας