Είστε εδώ

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Μικρή νυχτερινή μουσική», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 55-59