Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ημέρα φθινοπώρου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 30