Είστε εδώ

Werfel Franz, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Τραγούδι των νεκρών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 30-31