Είστε εδώ

Benn Gottfried, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Υπουργός των εξωτερικών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 33-35