Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[Σημείωμα]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 79