Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το δάπεδο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 10-11