Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Βαλτάσαρ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 66