Είστε εδώ

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Υστερόγραφο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 54-55