Είστε εδώ

Trakl Georg, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Καθ' οδόν», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 31-32