Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Η αυτοψία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 2-3