Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Άρης Δικταίος: Πολιτεία Β'», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 75-77