Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Μίλτος Σαχτούρης: Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 78-79